AUREX

CHRÁNIME PRÍRODNÉ ZDROJE.

Spoločnosť AUREX s.r.o. Prešov

bola založená v roku 1991 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. Č 45/P. Jej sídlo je na Radlinského ulici v Prešove. Predmetom činnosti je výkup, zber, triedenie, úprava a predaj rôznych druhov odpadov:

papier

papier, kartón,

farebné kovy

meď, hliník, mosadz, bronz

železný šrot

vrátane liatiny a antikoru

RTG filmy

výkup použitých RTG filmov

drahé kovy

zlato, striebro, platina, paladium

elektrické zariadenia

poistky, stýkače, elektromotory, elektrické káble, relé, tel. ústredne

Spoločnosť AUREX s.r.o. Prešov je na trhu už od roku 1991. Svojou dlhoročnou činnosťou v oblasti zberu rôzných druhov odpadov výrazne prispela k zlepšeniu životného prostredia.

služby 

 VÝKUP:
– železného šrotu (vrátane liatiny a antikoru)
– farebných kovov (meď, hliník, mosadz, bronz)
– drahých kovov (zlato, striebro, platina, paládium)
– RTG filmov
– papiera
– použitých elektrických zariadení – poistky, stýkače, elektromotory, elektrické káble, relé, telefónne ústredne

ZBER:
– použitej elektroniky – počítače, televízory, rádiá 

VYKONÁVAME:
– paličské práce a likvidáciu starých technologických celkov

ceny

Ceny vykupovaných surovín sa týždenne menia,

preto ich na tomto mieste neuvádzame.

Aktuálny cenník je prístupný na každej prevádzke.

PREVÁDZKY

Prevádzka Prešov, Radlinského 1

Pondelok – Piatok – 7:00 – 15:00 

0903 675 605

Prevádzka Prešov, Radlinského ul. (pri Žltej hrudke)

Pondelok – Piatok – 7:00 – 15:30, Sobota – 8:00 – 12:00

0918 460 098

Prevádzka Prešov, Jesenná ul. (Delňa)

Pondelok – Piatok – 7:00 – 15:30

0918 460 097

Prevádzka Stropkov, Šandal

Pondelok – Piatok – 7:00 – 15:30, Sobota – 8:00 – 12:00

0918 460 094

kontakt

Adresa

Radlinského 1, 080 01 Prešov

tel./fax

051 77 22 704,  051 75 99 091 

0903 633 117

e-Mail

aurexpresov@aurex-po.sk

11 + 8 =

AUREX, s.r.o.

Radlinského 1, Prešov